Hyfforddiant

Croeso i'r dudalen Hyfforddi a Datblygu. Yma mae'r canllaw hyfforddi blynyddol sy’n cynnig cyrsiau i’r ymarferwyr canlynol: 

  • Gofal Plant Dechrau'n Deg
  • Ieuenctid 
  • Chwarae 
  • Y Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth 

Bydd y canllaw yn cynnwys cyrsiau gorfodol Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant Dechrau’n Deg, yn ogystal â chyrsiau arfer da i helpu gyda datblygiad personol yn eich swydd. 

I gadw lle ar y cyrsiau, cliciwch ar y ddolen a llenwch y ffurflen gais. O fewn ychydig ddyddiau ar ôl i chi wneud hynny, bydd e-bost yn cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost rydych chi wedi'i ddarparu i ni, yn cadarnhau'ch lle ar y cwrs.  Os yw'r cwrs yn llawn, byddwch chi'n cael eich ychwanegu at restr wrth gefn rhag ofn bod rhywun yn canslo, neu byddwch chi'n cael cynnig dyddiad amgen. 

Canllaw Hyfforddiant 2023 - 2024

Sicrhewch eich bod chi'n gofyn am ganiatâd eich rheolwr cyn gwneud cais i gadw lle ar gwrs. 

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r cwrs bydd eich data'n cael ei storio fel cofnod hyfforddi electronig ar y Rheolwr Hyfforddiant. Mae modd cael copïau o'r Cofnod Hyfforddiant ar gais. Mae copi o'n Hysbysiad Preifatrwydd i'w weld yma. 

https://porthigwsmeriaid.rctcbc.gov.uk/RCTArchebionTeuluoedd

Os oes unrhyw gyrsiau yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnig yn y Canllaw Hyfforddi, anfonwch e-bost ataf i: Jacqueline.m.waters@rctcbc.gov.uk 

Gobeithio y gwnewch fwynhau'ch taith ddysgu. 

Tudalennau yn yr Adran Hon