Wythnos Hwiangerddi'r Byd

Beth yw Wythnos Hwiangerddi'r Byd?

Mae Wythnos Hwiangerddi'r Byd yn hyrwyddo pwysigrwydd hwiangerddi mewn datblygiad ac addysg plentyndod cynnar. 

Pwy sy'n gallu cymryd rhan?

Mae croeso i unrhyw un sydd â phlentyn sy'n iau na 7 oed neu'n gweithio gyda phlant sy'n iau na 7 oed, Felly, os ydych chi'n rhiant, mam-gu, dad-cu neu'n Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar, mae croeso ichi gymryd rhan.

Beth yw her 'Hwiangerdd y Dydd'?

Pob blwyddyn, mae’r trefnwyr yn dewis 5 hwiangerdd ac yn annog i blant gymryd rhan yn her 'Hwiangerdd y Dydd' drwy ganu'r hwiangerddi a chymryd rhan mewn gweithgareddau cysylltiedig.
5 Hwiangerdd swyddogol 2023 yw:

  1. Jack & Jill
  2. Hickory Dickory Dock
  3. Head, Shoulders, Knees & Toes
  4. Row Row Row Your Boat
  5. Wheels On The Bus

Mae modd i hwiangerddi helpu wrth ddatblygu Ieithoedd a Sgiliau Llythrennedd, Sgiliau Rhifedd, Sgiliau Cymdeithasol, Corfforol ac Emosiynol

Mae cofrestru a chymryd rhan yn rhad ac am ddim

Ewch amdani! Cliciwch ar y ddolen i gofrestru Registration - World Nursery Rhyme Week er mwyn cael mynediad at adnoddau am ddim yn barod ar gyfer Wythnos Hwiangerddi'r Byd

 

 

Wedi ei bostio ar 19/10/2023

Rhagor o newyddion